Aktivitetsmedel

Aktivitetsmedel

 

Trosa Marknad är vår huvudattraktion och nettointäckten från den går OAVKORTAT från AKTIVITETSKASSAN till varierande hjälp- och stödverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

 

Medlemmars deltagande i klubb-, zon-, distrikts- o riksmöten etc bekostas av

KLUBBKASSAN = medlemmarnas egenavgifter till klubben.

 

 

 

 

Lions Club Trosa