Bidragspolicy

Lions Clubs International

Trosa Lions Club

Vår övergripande bidragspolicy

 

Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov.

 

Klubben ger i första hand bidrag för att förbättra livskvalitén för våra målgrupper som är:

- Barn och ungdom

- Handikappade

- Äldre

 

Insamlade aktivitetsmedel fördelas i möjligaste mån enligt följande:

- 1/3 Lokal bidrag

- 1/3 Nationella bidrag

- 1/3 Internationella bidrag

 

Bidrag kan ges till:

- Materiel

- Utbildning

- Humanitär verksamhet