Bidragspolicy

Vår övergripande bidragspolicy

 

Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov.

 

Klubben ger i första hand bidrag för att förbättra livskvalitén för våra målgrupper som är:

- Barn och ungdom

- Handikappade

- Äldre

 

Insamlade aktivitetsmedel fördelas i möjligaste mån enligt följande:

- 1/3 Lokal bidrag

- 1/3 Nationella bidrag

- 1/3 Internationella bidrag

 

Bidrag kan ges till:

- Materiel

- Utbildning

- Humanitär verksamhet

 

 

 

 

 

Lions Club Trosa