Intresserad av Lions

Lions Clubs International

Trosa Lions Club

Att vara medlem i Lions

Lions är en internationell sammanslutning av klubbar, som genom aktiva insatser

stöder och hjälper människor och främjar fred i världen.

 

Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor men fördömmer våld och förtryck i alla dess former.

 

Lions är med i FN och därmed anslutna till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.

 

Medlemskap i Lions innebär ideellt engagemang, kamratskap och personlig utveckling.

 

Lions internationella motto: "We serve"

 

Lions i Sverige motto: "För samhällsansvar och livskvalitet"

 

 

Vill Du - kvinna eller man - veta mer om Lions och speciellt Lions Club i Trosa och kanske bli medlem i vår klubb?

 

Maila i så fall info@lionstrosa.se

 

 

Här kan du läsa mer om att vara medlem i LIONS