Trosa marknad

Trosa Marknad

 

Trosa Marknad arrangeras av Lions Club Trosa andra lördagen i juni månad varje år -

alltså 9 juni år 2018.

 

Öppettider 09.00-17.00.

 

Intresseanmälan görs via web-formulär.

 

Marknaden består av ca 500 markmoduler om 3 x 3 meter à 500:- och besätts årligen av ca 300 KNALLAR med ett mycket varierat sortiment. 

 

Vi tillhandhåller endast markyta och resp. knalle svarar själv för marknadsstånd och ev. regnskydd.

I mycket begränsad omfattning kan vi tillhandahålla elförsörjning med 230V à 400:- och 380V à 500:-. 

 

Marknadsområdet utgörs av Trosas centrala delar från Torget och söderut utmed Ö. Långgatan, Hamnplan, runt FYREN-området, norrut via Högbergsgatan och Skärlagsgatan till parkeringen norr om idrottsplatsen Skärlagsvallen. 

 

Sedan några år tillbaka tillämpar vi en mer decentraliserad administrativ organisation med ökat nyttjande av digitala tjänster främst e-post. Resp. områdeschef har mer direkt kontakt med sina knallar.

 

Av denna anledning är det mycket viktigt att vi får uppgift om mobiltelefonnnummer och e-postadress. 

 

Faktura sänds ut i mitten av april med angivande av sista betalningsdag, som måste respekteras.

Om så inte sker går platsen till någon i vår långa kö.

 

 

Lions Club Trosa