Marknadsinformation

  Uppdaterad

  2021-02-07

Trosa Marknad arrangeras av Lions Club Trosa andra lördagen i juni månad varje år -

alltså 13 juni år 2020.


Öppettider 09.00-17.00.


Intresseanmälan görs via web-formulär. Ansökan för 2020 års marknad är öppen.


Marknaden består av ca 500 markmoduler om 3 x 3 meter och besätts årligen av ca 300 KNALLAR med ett mycket varierat sortiment. 


Vi tillhandhåller markyta och resp. knalle svarar själv för marknadsstånd och ev. regnskydd.

I begränsad omfattning kan vi tillhandahålla elförsörjning med 230V à 400:- och 380V à 500:-. 


Marknadsområdet utgörs av Trosas centrala delar från Torget och söderut utmed Östra Långgatan, Hamnplan, hamnängen, norrut via Högbergsgatan och Skärlagsgatan till parkeringen norr om idrottsplatsen Skärlagsvallen. 


Marknaden administreras huvudsakligen digitalt genom e-post och SMS där varje delområde administreras av en ansvarig.


Av denna anledning är det mycket viktigt att vi får uppgift om mobiltelefonnnummer och e-postadress. 


Faktura sänds ut i början av april med angivande av sista betalningsdag, som måste respekteras.

Om så inte sker erbjuds platsen någon i vår långa kö.


Trosa Marknad är inte öppen för säljare av abonnemang och liknande produkter. Offensiv försäljning utanför eget marknadsutrymme är inte tillåten.