Styrelse

Lions Clubs International

Trosa Lions Club

Lions Club Trosa 2020-2021

Styrelse

President

Past president

Vice president

Sekreterare

Kassör

Klubbmästare

Medllemskommitténs ordförande

Aktivitetsansvarig (GST)
Kommittéer - sammankallande

Tail Twister

Nomineringskommittén

Programkommittén

Bidragskommittén

PR/IT

Marknadsgeneral

Revisor