Trosa marknad

  Uppdaterad

  2021-05-12

Trosa Marknad

Trosa Marknad 2021 är inställd.


Organisationskommittén för Trosa Marknad har bedömt att det inte heller i år går att genomföra Trosa marknad i juni p.g.a. pågående pandemi.

Vi har istället förberett oss för möjligheten av att kunna arrangera en marknad i mitten på augusti.

Men på grund av nuvarande smittspridning och med framflyttade vaccinationsplaner så bedömer vi det som orealistiskt att vi skulle kunna få polistillstånd för en stor marknad i augusti.

 

Tyvärr har vi därför med stor sorg tvingats besluta att ställa in Trosa marknad helt även i år.


Vi hoppas och tror att situationen har blivit mer normal nästa sommar och vi kommer att kontakta våra trogna marknadssäljare då med erbjudande om att delta.


Med önskan om en skön sommar och ett snart tillfrisknande i samhället.


Marknadskommittén

Lions Club Trosa