Vad gör Lions


Detta är ett urval av Lions aktiviteter i Sverige och internationellt. För mer utförlig information hänvisas till Lions Club Sverige, Lions Club International och Lions Club International Foundation. Trosa Lions Clubs aktiviteter finns beskrivna i verksamhetsberättelser.

 

400 barn dör varje dag av mässling i världen. Fler blir döva eller blinda.

Lions har, tillsammans med bl.a. Bill och Melinda Gates Foundation och GAVI, vaccinerat mer än150 miljoner barn i utsatta områden och fortsätter arbetet med att utrota sjukdomen.

 

Mer än 30 miljoner människor drabbas årligen av behandlingsbar blindhet.

Sedan 1990 har av Lions

  • över $ 356 milj utdelats till mer än 1330 synvårdsprojekt i 102 länder
  • 9.1 milj gråstarrsoperationer utförts för att återställa synen. 
  • 1292 ögonkliniker och utbildningsinstitutioner byggts, utökats eller utrustats.
  • 1.8 milj lokala synvårds- och hälsoarbetare utbildats.
  • 164 milj doser utdelats för att motverka trakom.
  • 218 milj doser utdelats för att hindra utveckling av flodblindhet.

 

Miljontals barn vistas i flyktingläger där de lever i brist
på det mesta.

Svenska Lions har i samarbete med turkiska Lions , genom projektet
De Glömda Barnen, byggt upp en välfungerande hjälporganisation
för att stödja de syriska flyktingarna på plats i Turkiet. Sveriges Lions
har samlat in över 17 miljoner kr till projektet.
92 skolmoduler finns uppsatta vilket innebär skola för 9000 syriska
barn.
Härtill är mer än 20 000 matpaket utdelade vilket ger mat i en månad till 100 000 personer.


Water Means Life är ett projekt som Lions Sverige genomför i Somalia för att borra efter vatten. Hittills har mer än 150.000 människor fått tillgång till rent vatten genom Lions projekt.

 

Lions mot mobbing

Lions Quest – Tillsammans
är Lions värdegrundsprogram som genomförs i skolor, idrottsklubbar och med föräldrar för att arbeta förebyggande mot våld, droger och mobbning.

 

Katastrofstöd

Lions samarbetar med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och förser dem med de blå räddningstälten, som skickas ut till katastrofdrabbade områden i hela världen.

Lions lämnar även bidrag  via lokala Lionsklubbar för stöd till återuppbyggnad av enskildas försörjningsmöjligheter.

 

Äldreomsorg

Lionsklubbar genomför varje år mängder av aktiviteter för att sätta guldkanten på tillvaron för våra äldre på olika boenden runt om i landet.