Vad är Lions

  Uppdaterad

  2021-02-07Lions gör världen lite bättre att leva i, både lokalt och globalt


Lions är en av världens största hjälporganisationer, med 1,4 miljoner medlemmar som ger av sin fritid för att förbättra livskvaliteten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt. Medlemmarna finns i 210 länder och geografiska områden runt om i världen och arbetar i 47000 självständiga lokala klubbar.


Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen varje dag, för medlemmarna delar en grundläggande tro – att hjälpa till i samhället.


LIONS ETIK och SYFTELIONS 5 FOKUSOMRÅDEN