Stipendier

Lionsstipendium


Kan delas ut till person eller organisation, som enligt klubbens uppfattning gjort en speciell insats inom kultur, miljö, sport eller annat område.

Stipendiet utdelas efter förslag från och beslut av Lions medlemmar.

Förslag till kandidat lämnas skriftligen med motivering till styrelsen  senast inför styrelsemötet i februari.

Beslut om stipendiet tas på medlemsmötet i mars.

Stipendiet skall uppgå till högst 10000 kronor och kan delas mellan fler stipendiater.

Utdelning av stipendiet skall ske vid Valborgsmässofirande eller Nationaldagsfirande.


Kulturskolestipendium

Tilldelas elev på Kulturskolan i Trosa kommun för en framstående gärning efter nominering av Kulturskolans fakultet.

Stipendiet är på 5 000:- och kan delas av fler stipendiater.

Utdelning av stipendiet skall ske vid  Nationaldagsfirande.

Lions stipendium För livskvalitet och samhällsansvar inom skolan till NILS OLBYS minne.


Stipendiet skall gå till någon enskild eller grupp inom Trosa kommuns skolor, som gjort en särskilt berömvärd insats för att förhindra utanförskap, mobbing eller missbruk. Stipendiet kan delas mellan fler stipendiater.

Ett stipendium per läsår utges.

Stipendiets storlek fastställs årligen.

Stipendiat utses efter förslag från skolledare (skolchef) i Trosa kommun.

Beslut tas vid maj månads Lionsmöte.

Stipendiet utdelas i samband med Nationaldagsfirande i den kommundel där stipendiaten verkar eller i samband med skolavslutning på stipendiatens skola.