Etik o Syfte

Lions Etik och Syften

Syften

    Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.

    Att befrämja god samhällsanda.

    Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.

    Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

    Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion.

    Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.


Etik

    Fulllgör ditt arbete med omsorg.

    Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.

    Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.

    Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.

    Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.

    Gör vänskap till ett mål inte till ett medel.

    Fulllgör lojalt dina samhällsplikter.

    Hjälp dem som behöver ditt stöd.

    Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.

    Bygg upp i stället för att riva ner.


Motto

    För Samhällsansvar och Livskvalitet