Lions Club Trosa

Välkommen till Trosa Lions Club!

Lions är en av de största hjälporganisationerna i världen. Vi är 1,4 miljoner medlemmar i 210 länder och geografiska områden. Vi är 7 000 i Sverige som förbättrar livskvalitén för människor i vår närhet och runtom i hela världen. Vårt distrikt har 57 klubbar och 1200 medlemmar.


Sveriges Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet


Trosa Lions Club bildades den 28 november 1956 och tillhör Distrikt 101-O.

Vi är idag 33 medlemmar.


Klubben har egna lokaler i Skärborgarnas Hus i Trosa

Vi håller våra möten kl. 18.00 första onsdagen i varje månad, utom januari, juli och augusti.


Kontakta oss gärna!


Besöksadress: Skärborgarnas Hus i Trosa

Postadress; Smäckbrogatan 25, 619 34, Trosa


E-post: info@lionstrosa.se

Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen varje dag, för medlemmarna delar en grundläggande tro – att hjälpa till i samhället.


Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Vi har 1,4 miljoner medlemmar i mer än 50 000 klubbar i över 210 länder och geografiska områden.


Lions ger synen tillbaka. Genom att utföra synundersökningar, donera utrustning till sjukhus och kliniker, distribuera medicin och sprida information om ögonsjukdomar arbetar Lions för sitt mål att ge syn till alla. Vi har utökat vårt engagemang att bevara synen genom otaliga lokala insatser och genom vårt internationella SightFirst-program, vilket arbetar för att utrota blindhet i världen.


Lions stödjer ungdom. Våra lokala projekt ger ofta stöd till lokala barn och skolor genom stipendier, rekreation och mentorskap. Internationellt erbjuder vi många program, till exempel fredsaffischtävlingen, ungdomsläger, ungdomsutbyte och Lions Quest.


Vårt leoklubbprogram ger ungdomar i världen möjlighet till personlig utveckling genom att delta i frivilliginsatser. Det finns cirka 144 000 leomedlemmar och 5 700 leoklubbar i mer än 140 länder runtom i världen.


Lions beviljar anslag. Sedan 1968 har Lions Clubs International Foundation (LCIF) beviljat mer än USD 700 miljoner i anslag som stöd till Lions humanitära projekt runtom i världen. LCIF blev år 2007 rankad som den främsta frivilligorganisationen i en studie gjord av The Financial Times.


Lions hjälper till efter katastrofer. Vår stiftelse och Lions medlemmar hjälper tillsammans till med hjälpinsatser efter det att katastrofer har inträffat, bland annat omedelbar hjälp i form av mat, vatten, kläder och mediciner samt i långsiktiga återuppbyggnadsinsatser.


Lionmedlemmarna är aktiva. Vårt motto är "Vi hjälper". Lions ingår i ett globalt servicenätverk och vi gör det som behövs för att hjälpa våra lokala samhällen. Mycket av våra hjälpinsatser kanaliseras via våra lokala klubbar vilket säkerställer att stödet kommer dit där det gör störst nytta.


Lions administration bekostas helt av medlemsavgifter. Det innebär att ingen del av skänkta medel går till att driva organisationen. Endast bankavgifter avgår. -  nästan 100 % går fram!