GDPR Trosa Marknad

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING TROSA MARKNAD

  • Personuppgifter samlas in för alla som ansöker om plats på Trosa Marknad. Uppgifterna samlas in genom ett webbaserat formulär där kunden lämnar medgivande till personuppgiftsbehandling enbart i syfte att administrera Trosa Marknad.

  • Personuppgifterna behövs för att vi ska kunna administrera marknaden och uppfylla villkor för bokföring av ekonomiska transaktioner.

  • Personuppgifterna lagras i Bokföringsprogrammet Visma/SPCS och där krävs personligt lösenord för att få tillgång till uppgifterna.

  • De kunder som erhållit en faktura sparas sedan i bokföringsprogrammet i enlighet med bokföringslagen.
    De kunder som inte erhållit en plats och faktura raderas snarast efter marknadsdagen.

  • Fotografering kan komma att ske under marknadsdagen. Lions använder sådana bilder endast i syfte att skapa en positiv uppfattning av Lions och Lions hjälpverksamhet i sociala medier.

    För mer information eller invändningar mot detta kontaktas Lions marknadsledning på info@trosamarknad.se