Ukrainastöd

Lions var mycket tidigt ute med att samla in pengar till stöd för Ukraina när ryssarna angrep, 24 februari 2022. På endast ett par månader hade många miljoner samlats in av Sveriges Lionsklubbar.


I början gick stödet främst till flyktinghjälp inom och runt om Ukraina, men gradvis har stödet kommit att rikta sig till att göra livet drägligare för de som bor kvar. Det har handlat om att skicka elverk, vedkaminer och livsförnödenheter.


Lions Club Trosa har skapat en relation till Lions Club Kiev där vi tillhandahåller resurser för klubben att använda för att skapa en drägligare tillvaro för de mest behövande.

Det råder ingen brist på varor i Ukraina, men de internflyktingar som tvingats lämna allt bakom sig har ofta inget att försörja sig med. Det är främst till dessa som vårt stöd riktar sig. Det är fruktansvärda tragedier de tvingats uppleva.


Lions har ett nätverk med närmare 50 000 klubbar över hela världen, som jobbar efter samma principer. Vi har därför goda förutsättningar att göra hjälpinsatser och kunna vara trygga i att resurserna används till avsett ändamål.

Hos Lions Club Kiev har vi en direktkontakt som informerar om hur resurserna används, med detaljerad redovisning. De arbetar med företag som ger bra rabatter så att pengarna räcker längre.


Eftersom Lions jobbar helt ideellt så är det bara bankerna som tar en del av era skänkta pengar. I övrigt går allt fram.

Detta är ett så säkert sätt det går att uppnå om man vill bidra med en gåva.


Vill ni bidra på något sätt så kontakta gärna Lions Trosa på info@lionstrosa.se eller gör en insättning på Swishnr: 123 145 14 75.