Möten

  Uppdaterad

  2021-02-07

Lions Club Trosa Möten

2019-2020

Styrelsemöten

Medlemsmöten

Anmärkning

28 augusti, Mona      

4 september


25 sept, Bernt

2 oktober


30 oktober, Laila

6 november


27 november, Bengt

4 december

Julbord

29 januari, 

5 februari


26 februari,

4 mars


25 mars, 

1 april


29 april, 

6 maj


27 maj, 

3 juni