Möten

  Uppdaterad

  2021-02-07

Lions Club Trosa Möten

2022-2023

Styrelsemöten

Medlemsmöten

Anmärkning

24 augusti    

7 september


21 sept

5 oktober


2 november


9 december

Julbord

1 februari


1 mars


5 april


3 maj


7 juni