Historia

Trosa Marknad


Sedan 1959


Marknaden arrangeras av Lions Club Trosa årligen

2:a lördagen i juni månad 

och är ett återuppväckande av en företeelse, som

upphörde 1911. Ett talesätt är:

"Sommaren börjar först när det är Trosa Marknad"


Trosa Marknad är klubbens största aktivitet och nettot

delas ut som bidrag till olika angelägna ändamål.


Från en mycket blygsam start 1959 som loppmarknad och senare några egentillverkade

lotteribodar, där vinsterna hade tillverkats att våra ladies, fick marknaden sin nuvarande

form 1981. I dag säljer vi ca 500 st 3-metersmoduler till 300 intresserade "knallar"

från hela landet. Merparten av dessa återkommer år efter år, vilket innebär att vi från

vår årliga kö kan bereda plats för endast ett fåtal.


Marknaden besöks av 10-12 000 personer och våra parkeringar räknar in ca 2 000 bilar.


Många av "knallarna" har varit i Trosa 10 år eller mer och haft samma plats. Kunderna vet

vart dom ska gå, "knallarna" är kända. För oss Lions är det som att träffa gamla

bekanta varje år.


Vi jobbar hårt för att ge marknadsbesökarna ett så varierat och kvalitetsmässigt bra utbud

som möjligt och tillsammans med "knallarna" bjuder vi på en trevlig dag och oftast soligt väder.

I början av året får "knallarna" en hälsning med erbjudande om plats men många

har redan bokat sin plats - ofta redan samma dag som föregående marknad avslutas. Marknadsplaneringen intensifieras under våren med bearbetning av datalistor och kartor, fakturering, trafikplanering och tillstånd etc etc.


Kulmen nås fredagen innan marknadsdagen då alla samlas för iordningställande av parkeringar, utplacering av trafikskyltar och uppmärkning av stan´s gator i 3-metersmoduler.


Kl 06.00 på lördag morgon öppnas "Marknadssekreteriatet" och alla jobbar heltid ända till

kvällen och efter städning avslutas dagen med en enkel förtäring som tack för gott arbete.


Vi har hittills lyckats väldigt bra och allt talar för att det går bra även i framtiden.