Intresserad av Lions

Att vara medlem i  Lions

Lions är en internationell sammanslutning av klubbar, som genom aktiva insatser

stöder och hjälper människor och främjar fred i världen.


Lions tar inte ställning i politiska och religiösa frågor, men fördömmer våld och förtryck i alla dess former.


Lions är med i FN och därmed anslutna till FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.


Medlemskap i Lions innebär ideellt engagemang, kamratskap och personlig utveckling.


Lions internationella motto:   "We serve"


Lions i Sverige motto:            "För samhällsansvar och livskvalitet"


Vill Du - kvinna eller man - veta mer om Lions och speciellt Lions Club i Trosa och kanske bli medlem i vår klubb?


Maila i så fall info@lionstrosa.seHär kan du läsa mer om att vara medlem i LIONS