Hur gör Lions

  Uppdaterad

  2021-02-07

Lions arbete sker både lokalt och globalt.


Lions är organiserade i lokala klubbar som jobbar efter mottot Samhällsansvar och livskvalitet.


Klubbarna bedriver sin verksamhet självständigt, men är en del av Lions Clubs International.


Klubbarna får in resurser till sitt hjälparbete genom att genomföra aktiviteter, t.ex. anordna marknader och loppmarknader, konserter, tävlingar eller bistå vid försäljning under stora evenemang.
Påhittigheten i klubbarna är stor och allt som kan generera intäkter är värt att prövas.


Resurserna som skapas genom dessa aktiviteter går fullt ut till hjälpverksamheten. All administration täcks av medlemsavgifter.

Lions har ett antal fokusområden där Lionklubbar är särskilt aktiva. Dessa fokusområden är syn, hunger, diabetes, barncancer, och miljö.


Hjälpverksamheten sker bland annat genom direkta bidrag till våra forskningsfonder, stipendier eller andra lokala bidrag. Större internationella projekt sker genom Lions katastroffond, Lions Clubs International Foundation eller via gemensamma projekt med lokala klubbar i stödområdena vilka säkerställer att våra resurser används för avsedda ändamål.


Lions som organisation är religiöst och politiskt obunden vilket ger oss möjlighet att verka i alla länder.