Aktiviteter

Lokala aktiviteteter

Trosa Marknad

Den främsta aktiviteten Lions bedriver i Trosa är Trosa Marknad. Den skapar den ekonomiska grunden för klubbens hjälpverksamhet såväl lokalt som internationellt.


Pensionärsaktiviteter i Trosa

LC Trosa anordnar en gång per månad underhållning på tre äldreboenden i Trosa – Vagnhärad.


Det är i samarbete med Elisabeths Stiftelse som klubben anordnar samkväm med förtäring och underhållning i form av sång och musik av olika artister.

Aktiviteten är ett uppskattat avbrott i vardagen, både för personal och boende.


Varje år bjuder stiftelsen på lunch på restaurang där Lions hjälper till med transporter av de boende.


Därutöver anordnar Lions Club Trosa varje år i augusti en grillunch med underhållning på de tre gårdarna.

Lions Club Trosas aktiviteter kan variera från år till år och en sammanställning över verksamheten  hittar du under respektive års verksamhetsberättelse.