Aktivitetsmedel

Aktivitetsmedel

Trosa Marknad är vår huvudaktivitet och nettointäkten från  den går OAVKORTAT till AKTIVITETSKASSAN för  hjälp- och stödverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.


Medlemmars deltagande i klubb-, zon-, distrikts- o riksmöten etc bekostas av KLUBBKASSAN = medlemmarnas egenavgifter till klubben.