Trosa marknad

Lions Clubs International

Trosa Lions Club

Trosa Marknad

Trosa Marknad 2020 är inställd


Organisationskommittén för Trosa Marknad har följt utvecklingen av den pågående pandemin noggrant och gör nu bedömningen att årets marknad inte kan genomföras.


Beslutande myndigheter kan inte se att situationen är sådan i början på juni att folksamlingar av den storleken Trosa Marknad innebär, kan tillåtas. Det innebär att polistillstånd för att arrangera marknaden inte kan fås i nuläget.


Organisationskommittén har därför beslutat att Trosa Marknad 2020 är inställd.

Alla bokade utställare kommer omgående att meddelas vårt beslut.


Lions Club Trosa